Warunki korzystania

Prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami korzystania ze strony internetowej allright-casino.top. Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje wszystkie warunki i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych tutaj reguł.

Administratorem strony jest allright-casino.top, z siedzibą w [adres].

1. Warunki ogólne

1.1. Serwis allright-casino.top służy jako platforma informacyjna i nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników.

1.2. Użytkownik korzystając z serwisu, zobowiązuje się do nieumieszczania treści obraźliwych, bezprawnych, groźnych, naruszających prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich.

  • 1.2.1. Zabronione jest zamieszczanie treści pornograficznych, wulgarnych, dyskryminujących lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje.
  • 1.2.2. Wszystkie treści zamieszczane przez użytkowników podlegają moderacji.

1.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zasady korzystania

2.1. Użytkownik może korzystać z serwisu na zasadzie darmowej, chyba że wyraźnie określono inaczej.

  • 2.1.1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za określone usługi.
  • 2.1.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostęp do swojego konta i nie może udostępniać go osobom trzecim.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Serwis allright-casino.top dba o ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • 3.1.1. Dane osobowe są wykorzystywane tylko w celach wynikających z działalności serwisu.
  • 3.1.2. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.